Skip to content
Menu

Deliverables

IMG-20221208-WA0009

Robotik ve 3D baskı üzerine müfredat

Materyal, robotiğin arka planından mekanik parçalara, elektronikten sensörlere, mikrodenetleyicilerden bunların programlanmasına ve 3D baskıya kadar robotiği öğretmek için gereken tüm konuları içermektedir. Müfredatın ve modüllerin yapısı, materyalin modüler kullanımına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Her bölüm temel kavram ve temel bilgilerden yola çıkılarak sunulmuştur, böylece uygulandığı eğitim seviyesine (ortaokul öğrencileri, teknik geçmişi olmayan lise öğrencileri) kolayca uyarlanabilir, ancak teknik geçmişi olan lise öğrencileri için ileri düzey konular da içerir. Müfredatın her bir konusu, müfredatı uygulayan öğretmenlerin müfredatı kullanmasına ve müfredatın uygulandığı grubun özelliklerine (yaş ve önceki bilgiler) uyarlamasına yardımcı olan iyi tanımlanmış bir dizi temel beceri ve öğrenme çıktısı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, her dersin öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi için bir kılavuzu bulunmaktadır.

IMG-20221208-WA0010

Yöntemsel Kılavuz

Bu kılavuz, robot yapımını desteklemek için Avrupa çapında bir eğitim ve öğretim, pratik ve kullanıma hazır bir araç ve enstrüman olarak geliştirilmiştir. Bilgisayar bilimleri öğretmenlerinin mühendislik ve bilim alanındaki bilgilerini genişletmeleri ve STEM eğitiminde robotiğin oynadığı role ilişkin farkındalıklarını artırmaları gerekmektedir. Robotik, birçok öğrenci için öğrenmeye olan ilgiyi artıran ve çok cazip bir gelecek perspektifi sunan bir alandır. Bu alanda öğretmenlere yönelik bir rehber, mesleki gelişimlerini artırabilir ve Bilgisayar bilimleri disiplininde öğrettikleri kavramlara ilginç örnekler verebilir.

 

IMG-20221208-WA0011

3D baskı desteği KIT

Günümüzün hızlı teknolojik gelişimi sayesinde robot çalışmasının bir uzantısı da 3D baskıdır. Bu, robotların geliştirilmesi ve yaratılması için bir gereklilik olarak ortaya çıkmakta ve robotikte bulunan alanlara eklenecek yeni bir disiplin olarak şekillenmektedir. Robot tasarımı açısından kendi bileşenlerini inşa etme becerisi, öğrenciler arasında yaratıcılığı ve yenilikçi fikirleri teşvik etme açısından büyük ölçüde dengelenebilir. Bu nedenle, bu proje kapsamındaki destek materyallerinin bir tamamlayıcısı, robotik alana ilginç ve yaratıcı bir şekilde yaklaşma fikrini tamamlayacak bir araç olan 3D baskı için bir KIT desteği olacaktır. Bu 3D baskı desteği KIT’i, öğretmenlerin robotik yaklaşımının tamamında eğitimini desteklemek için araçlar kullanarak, robot bileşenlerini düşünen kişinin hayal gücüne ve yaratıcılığına göre inşa etmek, 3D tasarım için CAD programını tanıtmak ve böyle bir yaklaşım geliştirmek için gereken çerçeveye sahip olan bu ortaklık tarafından oluşturulan.

3D files acces to: 

https://drive.google.com/file/d/1p5qGs19K3tkBw9WIeUK6Fm3p6R9wvKJn/view?usp=share_link