Skip to content
Menu

14-18 Kasım 2022 tarihlerinde “Don Orione” Lisesi, “İşgücü piyasasına daha iyi bir giriş için 3D baskı ve robotik yoluyla mesleki eğitim kalitesini ve çekiciliğini artırma” başlıklı Erasmus+ projesi kapsamında birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.  Etkinlikler, robotik ve 3D baskı alanındaki yeni müfredatın tanıtım kursları ve test edilmesi ile “RoboDon” yarışmasını içeriyordu.

Ortak ülkelerden yaklaşık 60 katılımcı, iki yıllık işbirliğinin “entelektüel ürünü” olan yeni robotik ve 3D baskı müfredatının tanıtımına ve test edilmesine katıldı. Oradea Üniversitesi, İşletme ve Teknoloji Mühendisliği Fakültesi (Prof. Dr. Ovidiu Moldovan tarafından koordine edilen ilişki) ve Oradea sanayi parkı şirketleri (Valiant ve Nidec Corporation) ile yapılan işbirliği protokolüne dayanarak, proje koordinatörü hem öğretmenler hem de öğrenciler için zorlu etkinlikler hazırladı.

Oradea Üniversitesi’nden mentorların rehberliğinde, projeye katılan üniversite öncesi seviyedeki öğretmenler robotik ve 3D baskı konularında deneyim alışverişinde bulundu. Aynı zamanda, söz konusu iki şirkete yapılan ziyaretler sırasında, katılımcı ülkelerden gelen öğrenciler, Oradea’dan gelen öğrencilerin uygulamalarında yararlandıkları faydaları anlayabildiler. Davet edilen öğrencilere CATIA (bilgisayar destekli üç boyutlu interaktif uygulama) tanıtıldı.

Böylece dört gün, robotik alanında bir müfredat tasarlamanın yanı sıra 3D baskı için bir kit oluşturmayı amaçlayan ve sona eren projenin C2-“Kısa vadeli ortak personel eğitim etkinliği” ve C4-“Mesleki eğitim öğrencileri için harmanlanmış hareketlilik” faaliyetlerine damgasını vurdu.