Skip to content
Menu

LTTA Türkiye ortağı tarafından düzenlenmiştir.

Faaliyetin katılımcıları, her kuruluştan tüm mesleki eğitim öğrencileri ve mesleki eğitim öğretmenleriydi. Katılımcılar arasında ortaokulda Robotik öğretiminden sorumlu olan veya bu konuda kilit rol oynayan kişiler de vardı. Faaliyetin amacı, entelektüel çıktıların üretilmesi ve uygulanmasında doğrudan yer alacak ve bu metodolojiyi öğretimlerinde kullanacak olan ortakların ülkelerinden (MEÖ) öğrencileri ve eğitmenleri bir araya getirmekti. Bu faaliyet aracılığıyla robot yapımına ilişkin Metodolojik kılavuzda yer alan yöntemler test edilmiş, bu toplantıda PLC- Programlanabilir Mantıksal Kontrolörler ve Pnömatik konularına odaklanılması kararlaştırılmıştır.

Ev sahibi ortak, proje ile ilgili kurumlar ve diğer durumlar açısından ülkenin özel bağlamına göre faaliyet programını hazırlamaktan sorumludur. Bu program bazı okullara, Rehberlik/Araştırma/Kaynak merkezlerine ve diğer önemli kurumlara yapılacak ziyaretleri de kapsayacaktır.