Skip to content
Menu

“İşgücü piyasasına daha iyi bir giriş için 3D baskı ve robotik yoluyla MEÖ kalitesini ve çekiciliğini artırma” projesinin ilk Ulusötesi Toplantısı, 11 ve 12 Eylül 2021 tarihlerinde Oradea’da gerçekleştirildi ve projenin Koordinatörü olarak Liceul “Don Orione” ev sahipliği yaptı. Ortaklar kurumlarını tanıttı ve projenin en önemli noktalarını gözden geçirdi: hedefler, çalışma paketleri, çoğaltıcı etkinlikler, proje yönetimi, uygulama, yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetleri, kalite güvencesi, projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi. Proje için çok önemli bir andı, çünkü ortakların çoğunun uzun bir çevrimiçi çalışma toplantıları döneminden sonra yüz yüze çalışmasına izin verdi. Bir diğer önemli faaliyet de projenin yeni okul yılı şenliklerinde yerel halka sunulmasıydı. LDO bu özel anı misafirleriyle paylaşmaktan onur duydu.

he first Transnational Meeting of the project „Increase VET quality and attractiveness through 3D printing and robotics for a better insertion to labor market” was held in Oradea in September the 11th and 12th of 2021.
The host was Liceul „Don Orione” as the Coordinator of the project.
The partners presented their institutions and went through the most important points of the project: the objectives, working packages, multiplier events, project management, implementation, dissemination and exploitation activities, quality assurance, monitoring and evaluation of the project.
It was a very important moment for the the project, because it allowed most of the partners to work face-to-face after a long period of online working meetings. Another important activity was presenting the project to local community at the New school year festivities. LDO was honored to share this special moment with it’s guests.