Skip to content
Menu

2. Ulusötesi Proje Toplantısı -Portekiz. Kurduğumuz büyük ortaklık ve EPRALIMA’nın mükemmel ev sahipliği düzenlemeleri, son tarihlerin belirlenmesini oldukça tatmin edici kılıyor! EPRALIMA tarafından düzenlenen ikinci TPM, özellikle entelektüel çıktı üzerinde ortaklaşa çalışmayı amaçlıyordu. Ortakların sonuçları karşılaştırabilmesi ve tartışabilmesi için Müfredatın geliştirilmesi aşamasının sonunda planlanmıştır. TPM sırasında gözden geçirilen bir diğer kilit bileşen de Fikri Çıktıların mevcut durumu ve Fikri Çıktıların geliştirilmesinin daha fazla planlanmasıydı. Toplantının bir bölümü, müfredatla bağlantıları analiz etmeye ve metodolojik yaklaşım ile ana program özelliklerini ana hatlarıyla belirlemeye, böylece IO2’nin A1-A3 aşamasını hazırlamaya ayrılmıştır. Gündem maddeleri şunlardı: 1. Proje Yönetimi, 2. Projeye genel bakış, 3. I02 Robot yapımına ilişkin metodik kılavuzun planlanması ve düzenlenmesi, 4. I03 3D baskının planlanması ve düzenlenmesi, KIT desteği (e-kitap), 5. Proje Yönetimi, 6. İletişim ve Yaygınlaştırma, 7. Kalite izleme ve değerlendirme planı 8. Risk yönetimi (IMS Özel Okulu) 9. Zaman çizelgesi 10. Zaman çizelgesi Önümüzdeki 3 ay için çalışma planı, 11. Toplantı kapanışı ve sertifikaların teslimi. Sonuçlar: Koordinatör, katılımcıları projenin genel ilerleyişi, pandeminin zorluklarıyla yüzleşmek için yapılan değişikliklerin analizi hakkında bilgilendirdi ve projenin belirli finansal özelliklerini hatırlattı (bütçe 5 dilim halinde alınır). IO1 Robotik Müfredatı- IO1’in ilerleme durumu tartışıldı ve ürün üzerindeki son eylemler için son tarih belirlendi. I02 Robot yapımına ilişkin metodik rehber konusunda, çıktı yöneticisi bir çalışma planı önerdi, pedagojik yaklaşım üzerinde anlaşmaya varıldı ve her bir ortak için görevler ve faaliyetler belirlendi: IO3 için genel içerik tartışılmış ve çalışma süresi genel zaman çizelgesi planlayıcısında yeniden düzenlenmiştir.
Önemli bir tartışma konusu da ilk ara rapordu. Koordinatör, tüm ortaklardan zaman çizelgelerini ve kullanılan bütçenin mevcut durumunu Drive’daki çalışma alanına göndermelerini veya yüklemelerini istedi. IMS Özel Okulu Risk yönetim planını sundu. Koordinatör önümüzdeki 3 ay için yeni son tarihleri belirledi ve odak noktasının IO1’i (son tarih 1 Şubat 2022) ve IO2’nin A4-5’ini tamamlamak olacağı konusunda anlaşmaya varıldı. Bir sonraki yüz yüze faaliyet için Türkiye’deki LTTA seçim sürecinin ayrıntıları belirlendi.

 

2nd TPM - Portugal

2nd Transnational Project Meeting -Portugal. The great partnership that we build and perfect hosting arrangements of EPRALIMA makes setting deadlines quite satisfying!  The second TPM, organized by EPRALIMA was specifically aimed to jointly work on the intellectual output. It was scheduled by the end of the development of the Curriculum phase, so that partners could compare and discuss results. Another key component reviewed during the TPM was the actual state of the Intellectual Outputs and the further planning of the development of IOs. Part of the meeting was dedicated to analyse connections with curricula and outline the methodological approach and main program features, thus preparing phase A1-A3 of the IO2. The items of the agenda were: 1 Project Management, 2. Project overview, 3. Plan and organize I02 Methodical guide on building robots,  4. Plan and organize I03 3D printing, support KIT (e-book), 5.Project Management, 6. Communication and Dissemination, 7. Quality  monitoring and evaluation Plan 8. Risk management (IMS Private School) 9. Timeline 10. Working plan for next 3 months, 11. Meeting closure and delivery of certificates. Outcomes: The coordinator updated the participants on the general progress of the project, the analysis of the changes made to face the challenges of the pandemic, reminded the specific financial characteristics of the project (budget receive in 5 tranches). IO1 Curriculum on Robotics- State of progress of the IO1 was discussed, and were established deadline for the last actions on the product.

On I02 Methodical guide on building robots, the manager of the output proposes a working plan, it was agreed the pedagogical approach, and tasks and activities were established for each partner.

For the IO3 general content was discussed, and working period was re-organized in the general timeline planner.

A major point of discussion was the first interim report.  Coordinator asked all partners to send or upload on the working space on Drive the timesheets and the current situation of the budget used.  IMS Private School presented Risk management plan. Coordinator set up the new deadlines for the next 3 month, and was agreed that the focus would be to finalize the IO1, (deadline 1 February 2022) and A4-5 of the IO2. For the next face-to-face activity was established details of the selection process for the LTTA in Turkey.