Skip to content
Menu

Prima întâlnire transnațională a proiectului “Creșterea calității și atractivității VET prin imprimare 3D și robotică pentru o mai bună inserție pe piața muncii” a avut loc la Oradea în zilele de 11 și 12 septembrie 2021.Gazda a fost Liceul “Don Orione” în calitate de coordonator al proiectului. Partenerii și-au prezentat instituțiile și au trecut în revistă cele mai importante puncte ale proiectului: obiectivele,
pachetele de lucru, evenimentele multiplicatoare, managementul proiectului, implementarea, activitățile de diseminare și exploatare, asigurarea calității, monitorizarea și evaluarea proiectului. a fost un moment foarte important pentru proiect, deoarece a permis majorității partenerilor să lucreze față în față după o lungă perioadă de întâlniri de lucru online. O altă activitate importantă a fost prezentarea proiectului în fața comunității locale cu ocazia festivităților de sfârșit de an școlar. LDO a fost onorat să împărtășească acest moment special cu oaspeții săi.

he first Transnational Meeting of the project „Increase VET quality and attractiveness through 3D printing and robotics for a better insertion to labor market” was held in Oradea in September the 11th and 12th of 2021.
The host was Liceul „Don Orione” as the Coordinator of the project.
The partners presented their institutions and went through the most important points of the project: the objectives, working packages, multiplier events, project management, implementation, dissemination and exploitation activities, quality assurance, monitoring and evaluation of the project.
It was a very important moment for the the project, because it allowed most of the partners to work face-to-face after a long period of online working meetings. Another important activity was presenting the project to local community at the New school year festivities. LDO was honored to share this special moment with it’s guests.