Skip to content
Menu

Proiectul nostru

Proiectul nostru intitulat “Creșterea calității și atractivității învățământului tehnic prin imprimare 3D și robotică pentru o mai bună inserție pe piața muncii” este un proiect Erasmus+ Parteneriate Strategice pentru educație și formare profesională.

Data de începere a proiectului: 2020-12-01

Data de încheiere a proiectului: 2022-11-30

Grup țintă

  • cursanții și formatorii din învățământul profesional și tehnic

  • instituții publice de reglementare a învățământului profesional și tehnic,.

Obiective generale:

  1. Facilitarea formării profesionale a elevilor în domeniul roboticii și al imprimării 3D pentru o mai bună inserție pe piața muncii.
  2. Facilitarea formării și dezvoltării de competențe specifice proiectării și construcției de roboți și imprimare 3D
  3. Creșterea interesul elevilor pentru construirea de roboți.