Skip to content
Menu

Produse intelectuale

IMG-20221208-WA0009
  1. Curriculum pentru Robotică

Curriculumul dezvoltat ca rezultat intelectual al proiectului „Creșterea calității și atractivității VET prin imprimare 3D și robotică pentru o mai bună inserție pe piața muncii ”- 2020-1-RO01-KA202-080479- își propune să ofere un instrument de implementare a roboticii în școli, fie în școlile gimnaziale, fie în licee, chiar dacă acestea nu sunt centrate pe învățarea tehnică. De asemenea, poate fi un instrument de gata pentru utilizare pentru liceele tehnice, pentru a-și modifica și actualiza programele de învățământ existente. 

IMG-20221208-WA0013
  1. Ghid Metodologic pentru construcția de roboți

Acest ghid a fost elaborat ca un instrument european de predare și formare, practic, și gata de utilizare pentru sprijinirea construcției de roboți și vine ca o completarea la Programa pentru disciplina opțională „Robotică și imprimare 3D”. Pentru profesorii care predau Informatică și TIC rolul acestui ghid este de a crește motivația pentru ca aceștia să își extindă cunoștințele în domeniul ingineriei și al științelor și să crească gradul de conștientizare a rolului jucat de robotică în educația STEM. 

IMG-20221208-WA0012
  1. Ghid suport pentru pentru robotică și imprimare 3D

Ghidul suport pentru robotică și mecatronică vine in ajutorul implementării disciplinei opționale de robotică prin abordarea elementelor practice ale disciplinei.

3D files acces to: 

https://drive.google.com/file/d/1p5qGs19K3tkBw9WIeUK6Fm3p6R9wvKJn/view?usp=share_link