Skip to content
Menu

Mūsų projektas

Mūsų projektas pavadinimu “Profesinio mokymo kokybės ir patrauklumo didinimas pasitelkiant 3D spausdinimą ir robotiką, siekiant geresnio įsitvirtinimo darbo rinkoje” – tai “Erasmus+” strateginių partnerysčių profesiniam švietimui ir mokymui projektas.

Projekto pradžios data: 2020-12-01

Projekto pabaigos data: 2022-11-30

Tikslinės grupės

  • profesinio mokymo mokiniai ir mokytojai,

  • profesinio mokymo paslaugų teikėjai

  • valstybinės profesinio mokymo reguliavimo institucijos.

Bendrieji tikslai:

  1.  palengvinti mokinių profesinį mokymą robotikos ir 3D spausdinimo srityje, kad jie galėtų geriau įsitvirtinti darbo rinkoje.

2. Sudaryti palankesnes sąlygas jaunuoliams įgyti specifinių robotų projektavimo ir konstravimo bei 3D spausdinimo mokymosi rezultatų.