Skip to content
Menu

4-ojo TPM, kurį organizavo “IMS Private School”, tikslas buvo bendrai dirbti prie intelektinės produkcijos. Pagrindinis TPM metu peržiūrėtas komponentas buvo IO1 ir IO2 galutinės versijos įvertinimas. Darbotvarkės klausimai buvo šie: 1. Projekto valdymas – projekto įvertinimas (atnaujinimas), 1.1. Darbo planas, 1.2. Diskusija. Projekto apžvalga, 2.1 IO1 Robotikos mokymo programa, 3. I02 Robotų konstravimo metodinio vadovo užbaigimas, 3.1 Užduotys ir veiklos 4. Suplanuoti ir organizuoti I03 3D spausdinimo pagalbinį komplektą (el. knyga), 4.1 Užduotys ir veiklos 5. Projekto valdymas 5.1. Tarpinis vertinimas, 5.2. 3-ioji tarpinė ataskaita, 5.3. Projekto išlaikymo patikrinimas (finansinė naujiena) 6. Komunikacija ir sklaida, 6.1 Interneto svetainė 7. Kokybės stebėsenos ir vertinimo planas, 8. Rizikos valdymas (IMS privati mokykla) 9. Rizikos valdymas (IMS privati mokykla). Laiko grafikas, 9.1. Projekto valdymo gairės, 9.2. Tolesni žingsniai, 9.3. Veiksmai ir terminai 10. Artimiausių 3 mėnesių darbo planas 11. Susitikimo užbaigimas ir sertifikatų įteikimas. Rezultatai: Koordinatorius atnaujino dalyvių informaciją apie bendrą projekto pažangą, pokyčių, atliktų siekiant įveikti pandemijos iššūkius, analizę, priminė konkrečias finansines projekto charakteristikas. Įvertintos IO1 Robotikos mokymo programa ir I02 Robotų konstravimo metodinis vadovas. Dėl IO3 buvo nustatyti paskutiniai žingsniai ir nustatytas terminas.

Koordinatorius nustatė naujus terminus kitiems 3 mėnesiams. Buvo išanalizuota informacija apie papildomą veiklą C4. Taip pat buvo nustatyta išsami informacija apie multiplikacinius renginius.