Skip to content
Menu

Trečiasis finansuojamas TPM, kurį organizavo VšĮ “Viesoji istaiga Panevėžio profesinio rengimo centras”, buvo skirtas bendram intelektualiniam darbui. Kitas svarbus TPM metu apžvelgtas komponentas – faktinė intelektinės produkcijos būklė ir tolesnis IO kūrimo planavimas, taip pat viso įgyvendinimo proceso apžvalga. Dalis susitikimo buvo skirta IO1 projektui įvertinti, sąsajoms su mokymo programomis analizuoti, metodologiniam požiūriui ir pagrindiniams programos bruožams apsibrėžti, taip rengiantis baigiamiesiems IO2 etapams. Darbotvarkės klausimai: 1. Projekto valdymas – projekto įvertinimas (atnaujinimas), 1.1. Darbo planas, 1.2. Diskusija. Projekto apžvalga, 2.1 IO1 Robotikos mokymo programa, 3. Baigti rengti I02 Robotų konstravimo metodinį vadovą, 3.1 Užduotys ir veiklos 4. Suplanuoti ir organizuoti I03 3D spausdinimo pagalbinį komplektą (el. knyga), 4.1 Užduotys ir veiklos 5. Projekto valdymas 5.1 Tarpinis vertinimas, 5.2 2-oji tarpinė ataskaita, 5.3 Projekto išlaikymo patikrinimas (finansinė naujiena) 6. Komunikacija ir sklaida, 6.1 Interneto svetainė 7. Kokybės stebėsenos ir vertinimo planas, 8. Rizikos valdymas (IMS privati mokykla) 9. Projekto įgyvendinimas. Laiko grafikas, 9.1. Projekto valdymo gairės, 9.2. Tolesni žingsniai, 9.3. Veiksmai ir terminai 10. Artimiausių 3 mėnesių darbo planas 11. Susitikimo užbaigimas ir sertifikatų įteikimas. Rezultatai: Koordinatorius atnaujino dalyvių informaciją apie bendrą projekto pažangą, pokyčių, atliktų siekiant įveikti pandemijos iššūkius, analizę, priminė konkrečias finansines projekto charakteristikas (biudžetas gaunamas 5 dalimis). IO1 Robotikos mokymo programa – aptarta IO1 pažangos būklė, atliktas galutinio projekto įvertinimas, nustatyti kai kurie pakeitimai ir terminai paskutiniams su produktu susijusiems veiksmams atlikti. Dėl I02 Robotų konstravimo metodinio vadovo – produkto vadovas patikrino kiekvieno partnerio darbo plano įgyvendinimo eigą. Dėl IO3 buvo aptartas bendrasis turinys, darbo laikotarpis buvo pertvarkytas bendrajame terminų plane. Koordinatorius paprašė visų partnerių atsiųsti arba įkelti į darbinę erdvę Drive darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir esamą panaudoto biudžeto padėtį. Kiekvieno partnerio paprašyta užpildyti PMI veiklos ataskaitą iki gegužės mėn. Aptarta tinklalapio struktūra ir pridėta nauja kategorija. Koordinatorius nustatė naujus terminus ateinantiems 3 mėnesiams ir buvo sutarta, kad daugiausia dėmesio bus skiriama IO1 ir IO2 užbaigimui. Buvo pateikti atsiliepimai apie LTTA Lietuvoje. Labai svarbus susitikimo rezultatas – pasiūlymas dėl papildomos blandesnės veiklos studentams. Lietuvos partneris informavo partnerystę apie galimą institucinę reorganizaciją.